Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida (LIBIS modernizavimas)

Vykdytojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Projekto biudžetas: 2 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2015 – 2016
Svetainė: https://www.ibiblioteka.lt

Projekto tikslas – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, sukuriant pažangias LIBIS bibliotekų elektronines paslaugas.

Viena iš pagrindinių Projekto veiklų – LIBIS modernizavimas perkeliant esamus ir atnaujintus bibliotekų veiklos procesus į debesų kompiuterijos pagrindu veikiančia IT infrastruktūrą. Įgyvendinus šią Projekto veiklą bus sukurta centralizuota LIBIS sistema leisianti centralizuotai tvarkyti bibliotekų katalogus, įgyvendinti vieningą skaitytojo bilietą bei skleisti kultūrinį turinį.

Modernizuojant LIBIS taip pat numatoma įgyvendinti naujas el. paslaugas, leidžiančias atlikti internetinius apmokėjimus už leidinių numerius (ISMN, ISBN, ISSN), www.ibiblioteka.lt portalo priemonėmis kurti elektroninį turinį, papildyti portalą naudotojų profilius.

Mūsų darbai:
Projekto metu teikėme LIBIS investicinio projekto parengimo paslaugas.