Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas

Vykdytojas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Projekto biudžetas: 2,06 mln.EUR;
Vykdymo laikotarpis: 2012 08– 2015 08
Svetainė: vtis.lt

Projekto tikslas – sukurti „vieno langelio“ principu veikiančią vartotojų teisių informacinę sistemą ir pažangias, vartotojų poreikius ir informacinės visuomenės tendencijas atitinkančias vartotojų teisių apsaugos srities el. paslaugas. Projekto metu sukurta ir įsteigta nacionalinė „vieno langelio“ informacinė sistema ir pažangios vartotojų teisių srities elektroninės paslaugos gyventojams ir verslui:
1. kreipimųsi ir prašymų (skundų) pateikimo „vieno langelio“ principu e.paslauga;
2. paraiškų pateikimo dalyvauti VVTAT prevencinėje programoje e.paslauga;
3. vartotojų teisių apsaugos elektroninėje erdvėje prevencinės paslaugos.

Mūsų darbai
Projekto metu teikėme informacinės sistemos specifikacijos parengimo bei projekto techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:
• atlikome kompiuterizuotų procesų bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir projekto partnerių informacinių sistemų analizę;
• rengėme Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimo bei jos techninės ir licencinės programinės įrangos viešųjų pirkimų techninę specifikaciją, teikėme viešųjų pirkimų konsultacijas;
• atlikome programinės įrangos kūrimo ir diegimo, techninės ir licencinės programinės įrangos diegimo ir kitų diegėjo vykdomų veiklų priežiūrą ir kontrolę;
• atlikome atsparumo įsibrovimams ir apkrovoms testavimą.