Elektroninės paslaugos maisto ir veterinarinės kontrolės srityje

Vykdytojas: Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
Projekto biudžetas: 2,11 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2012 09– 2015 07
Svetainė: imvis.vmvt.lt
Kita informacija:
www.youtube.com/watch?v=9LBziA8hu-Q

Projekto tikslas – sukurti interaktyvias Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jai pavaldžių institucijų teikiamas maisto ir veterinarijos srities paslaugas elektroninėje erdvėje, taip jas padarant patogesnes ir lengviau pasiekiamas vartotojams. Projekto metu sukurtos pažangios, maisto ir veterinarijos srities elektroninės paslaugos gyventojams ir verslui:
1. Maisto ir veterinarijos tyrimų pateikimo elektroninė paslauga;
2. Maisto ir veterinarijos veiklą reglamentuojančių dokumentų priėmimo, vertinimo, išdavimo ir tikrinimo elektroninė paslauga;
3. Personalizuotos informacijos vartotojams pateikimo paslauga.

Mūsų darbai
Projekto metu teikėme „vieno langelio“ veiklos modelio parengimo, semantinės paieškos veiklos modelio parengimo, informacinės sistemos specifikacijos parengimo bei projekto techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:
• atlikome kompiuterizuotų procesų, užsienio šalių patirties ir gerosios praktikos analizę;
• rengėme „vieno langelio“ ir semantinės paieškos veiklos modelius;
• rengėme Integruotos maisto ir veterinarijos informacinės sistemos sukūrimo viešųjų pirkimų techninę specifikaciją, teikėme viešųjų pirkimų konsultacijas;
• atlikome programinės įrangos kūrimo ir diegimo ir kitų diegėjo vykdomų veiklų priežiūrą ir kontrolę;
• atlikome atsparumo įsibrovimams ir apkrovoms testavimą.