Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas

Vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Projekto biudžetas: 2,89 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2010 09 – 2015 09
Svetainė: pmturinys.kpmpc.lt

Projekto tikslas – formuoti kvalifikacijas ir kurti naujoviškas, švietimo ir ūkio poreikius atliepiančias modulines profesinio mokymo programas.
Projekto metu buvo:
• atnaujinta profesinių standartų rengimo metodika;
• parengta ar atnaujinta 10-ies ūkio sektorių profesinių standartų;
• parengta 60 modulinių profesinio mokymo programų 30 švietimo posričių;
• išmokyta 100 profesinių standartų ir 150 modulinių programų rengėjų;
• sukurta e. knygų biblioteka ir e. knygų leidimo infrastruktūra.

Mūsų darbai
• atlikome sistemos analizę ir projektavimą;
• atlikome programinės įrangos kūrimo ir diegimo, ir kitų diegėjo vykdomų veiklų priežiūrą ir kontrolę;
• atlikome atsparumo įsibrovimams ir apkrovoms testavimą;
• rengėme naudotojų, perkančiosios organizacijos specialistų mokymus/ mokomąją medžiagą;
• rengėme bandomosios eksploatacijos ataskaitas;
• Projekto techninė priežiūra ir tarpinių ataskaitų rengimas;
• Galutinių rezultatų įvertinimas.