Elektroninių pažangių paslaugų teikimo rinkėjams projektas „Rinkėjo puslapis”

Vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija;
Projekto biudžetas: 1,68 mln. EUR;
Vykdymo laikotarpis: 2012 09 – 2015 06
Svetainė: www.rinkejopuslapis.lt

Projekto tikslas – rinkimų paslaugas daryti labiau prieinamas bei skatinti ir sudaryti galimybę bendrauti rinkėjams, kandidatams ir rinkimų komisijoms.

Projekto metu sukurta ir įsteigta „Rinkėjo puslapio“ informacinė sistema, bei sukurtos 3 „vieno langelio“ principu veikiančios, personalizuotas elektroninės paslaugos skirtos rinkėjams, kandidatams bei rinkimų komisijos nariams:
1. rinkėjo informavimas – leidžia teikti rinkėjui su rinkimais susijusią informaciją. Rinkėjas gali gauti istorinius ir aktualius rinkimų duomenis, atlikti rinkimų apylinkės ir apygardos paiešką, susipažinti su į Seimą, savivaldybės tarybą ar Europos Parlamentą išrinktais kandidatais;
2. elektroninių dokumentų pateikimas ir gavimas – ši paslauga leidžia rinkėjams ir rinkimų dalyviams gauti ir teikti su rinkimais susijusius dokumentus (pvz. rinkimų dalyvio dokumentai ar rinkėjo kortelė), atlikti įvairių pažymų užsakymus ir jas gauti;
3. parėmimas – ši paslauga apima iškelto ar išsikėlusio kandidatu asmens parėmimą bei referendumo, piliečių leidybos iniciatyvos parėmimą.

Mūsų darbai:
Projekto metu teikėme konsultacines bei Projekto techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:
• konsultavome Perkančiąją organizaciją viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
• vertinome diegėjo rengiamus dokumentus;
• atlikome sistemos atitikties reikalavimams vertinimą;
• atlikome naudotojo sąsajos patogumo naudoti ir atitikties reikalavimams vertinimą;
• kontroliavome sistemos testavimą;
• vertinome įsigytą techninę įrangą.