Elektroninio archyvo dokumentų elektroninė viešoji paslauga

Vykdytojas:Valstybės įmonė Registrų centras
Projekto biudžetas:-
Vykdymo laikotarpis: 2015 07 – 2016 02
Svetainė:-

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas gyventojams / ūkio subjektams nuotoliniu būdu gauti įvairius skaitmeninius ir elektroninius dokumentus, sukuriant elektroninio archyvo dokumentų viešąją elektroninę paslaugą (ELADVEP).

Pagrindinė projekto veikla – informacinės sistemos sukūrimas, licencijų įsigijimas ir diegimas. Įgyvendinus šią Projekto veiklą bus sukurta Elektroninio dokumentų archyvo informacinė sistema (EDAIS), kuri sudarys sąlygas nuotoliniu būdu gauti įvairius skaitmeninius ir el. dokumentus, saugomus Registrų centro archyve – teikti ELADVEP paslaugą.

EDAIS be dokumento išdavimo paslaugos teikimo, taip pat turėjo būti atsakingas už visų Registro centro elektroninių dokumentų ir dokumentų kopijų ilgalaikį saugojimą, dokumentų pasirašymą elektroniniais parašais, naujausių oficialių elektroninių dokumentų formavimą. Ateityje turėjo būti plečiama taip, kad galėtų teikti elektroninio archyvo kaip paslaugos funkcionalumus.

Mūsų darbai
Projekto metu teikėme EDAIS sukūrimo techninės specifikacijos parengimo paslaugas, kurių apimtyje:
• atlikome esamų ir planuojamų procesų analizę, juo detalizavome naudodami BPMN notaciją;
• specifikavome planuotą naudoti vieningą archyvo technologinę platformą;
• parengėme bazinį metaduomenų modelį;
• parengėme EDAIS sukūrimo techninę specifikaciją;
• parengėme kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlymų vertinimo kriterijus.