Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)

Vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto biudžetas: 4,34 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2011 05 – 2015 05
Svetainė: www.midas.lt
Kita informacija: biomedicina.midas.lt; damis.midas.lt

 

Projekto tikslas – sukurti vieningą nacionalinį mokslinių tyrimų duomenų skaitmeninį archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, žemės ūkio ir technologijos mokslų tyrimų duomenis ir kitą su moksliniais tyrimais susijusią informaciją, sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių ir intelektinės nuosavybės teisių, juos pasiekti internetu.
Projekto metu be pagrindinės archyvo informacinės sistemos (www.midas.lt) sukūrimo, taip pat buvo:
• įsigyta techninė įranga leidžianti archyve saugiai talpinti iki 3 PB duomenų;
• sukurtas atskiras biomedicinos komponentas (biomedicina.midas.lt), ypatingas savo duomenų specifiškumu ir duomenų surinkimo metodais bei standartais;
• bei sukurtas duomenų analizės įrankis (damis.midas.lt), sudarantis tyrėjams galimybę atlikti pagrindinius duomenų analizės tyrimus, vizualios analizės priemonėmis tirti daugiamačių duomenų projekcijas į plokštumą, naudojant VU MII klasterio ir VU MIF superkompiuterio išteklius.

Mūsų darbai:
Projekto metu teikėme investicinio projekto ir paraiškos parengimo bei projekto techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:
• teikėme viešųjų pirkimų konsultacijas;
• vertinome pateiktus pasiūlymus;
• atlikome programinės įrangos kūrimo priežiūrą, vykdėme diegėjų vykdomų veiklų kontrolę (trims sprendimams);
• atlikome techninės įrangos diegimo priežiūrą bei infrastruktūros vertinimą;
• kontroliavome visų archyvo komponentų testavimą;
• atlikome atsparumo įsibrovimams testavimą ir patogumo naudotis vertinimą;