Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)

Vykdytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Projekto biudžetas: 2 mln.EUR;
Vykdymo laikotarpis: 2015 02 – 2018 05
Svetainė: -

Projekto tikslas – sukurti teisinės pagalbos paslaugų informacinę sistemą (toliau – TEISIS), kuri sudarytų galimybę gyventojams el. erdvėje gauti aktualią teisinę informaciją ir kvalifikuotą teisinę pagalbą, naudotis el. teisinės pagalbos paslaugomis ir prisidėti prie visuomenės teisinio švietimo plėtojimo.

Pagrindinė Projekto veikla – informacinės sistemos sukūrimas bei techninių sąlygų sudarymas TEISIS veikimui. Įgyvendinus šią Projekto veiklą bus sukurta informacinė sistema (Teisinės pagalvos vartai), leisianti Lietuvos gyventojams elektroniniu būdu kreiptis dėl teisinės pagalbos, stebėti jos teikimą, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, operatyviai ir centralizuotai apskaityti teisinės pagalbos teikimą, pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikėjams elektroniniu būdu tvarkyti teisinės pagalbos teikimo duomenis naudojant interkatyvių komunikacijų priemones bei internetinį įvykių kalendorių, el. būdu organizuoti mediacijos teikimo procesą.

Kuriant TEISIS būtina atsižvelgti į sistemos vystymą šiomis pagrindinėmis kryptimis: teisminės ir neteisminės mediacijos paslaugų apskaitymas, advokatų paieškos funkcionalumų integravimas į eJustice portalą, sistemos pritaikymas ne vien teisinės pagalbos teikėjų bet ir visų advokatų darbui, skambučių centro, skirto teisinėms konsultacijoms, įgyvendinimas, mediacijos proceso organizavimas.

Mūsų darbai
Projekto metu teikėme TEISIS investicinio projekto sistemos sukūrimo techninės specifikacijos parengimo paslaugas, kurių apimtyje:
• bendradarbiaudami su VGTP tarnyba atlikome esamų ir planuojamų procesų analizę, juo detalizavome naudodami BPMN notaciją;
• specifikavome numatomus sistemos funkcinius modulius;
• parengėme galimybių studiją bei investicinį projektą;
• parengėme TEISIS sukūrimo techninę specifikaciją.