Muitinės deklaracijų teikimas elektroniniu būdu, taikant „vieno langelio“ principą

Vykdytojas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Projekto biudžetas: 2,67 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2012 09 – 2015 09
Svetainė: vls.lrmuitine.lt

Projekto tikslas – sukurti muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninę paslaugą. Projekto metu, kartu su partneriais – Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionaline mokėjimo agentūra, Kultūros paveldo departamentu ir Valstybės įmone Registrų centru, sukurta Muitinės deklaracijų pateikimo elektroninu būdu taikant „vieno langelio“ principą elektroninė paslauga, sudaranti sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei patogiai gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje.

Projekto metu buvo:

 • įsigyta el. paslaugos teikimui reikalingą techninę ir licencinę programinė įranga;
 • sukurta informacinė sistema, užtikrinanti „vieno langelio“ principo elektroninės paslaugos teikimą.

 

Mūsų darbai

Projekto metu teikėme investicijų projekto parengimo paslaugas, kurių metu:

 • atlikta detali Lietuvos muitinės ir susijusių institucijų veiklos, teisinės aplinkos, užsienio šalių patirties ir gerosios praktikos analizė;
 • aprašytos ir įvertintos el. paslaugos sukūrimo alternatyvos;
 • parinktas optimalus techninis sprendimas ir aprašytas jo įgyvendinimas.

Bei teikėme projekto techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:

 • atlikome kompiuterizuoto objekto analizę;
 • rengėme integracinės terpės licencijų pirkimo techninę specifikaciją;
 • teikėme viešųjų pirkimų konsultacijas; atlikome vieno langelio IS diegėjo vykdomų veiklų priežiūrą ir kontrolę;
 • vertinome pristatytą techninę ir licencinę įrangą;
 • atlikome atsparumo įsibrovimams testavimą bei patogumo naudoti testavimą;
 • atlikome pakeitimų ir rizikų valdymą.