Elektroninių leidinių pateikimo ir intelektualios paieškos bibliotekų kataloguose įgyvendinimas

Vykdytojas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Projekto biudžetas: 2 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2012 10 – 2015 06
Svetainė: https://www.ibiblioteka.lt

Projekto tikslas – sukurti pažangias bibliotekos elektronines paslaugas, leidžiančias skaitytojams per vieningą prieigą ir naudojantis įvairiais įrenginiais (pavyzdžiui, išmaniaisiais telefonais, personaliniais ar planšetiniais kompiuteriais, skaityklėmis), skolintis elektroninius leidinius, atlikti leidinių paiešką bei gauti informaciją apie planuojamus išleisti leidinius.
Projekto metu sukurtos elektroninės paslaugos:
1. Elektroninių knygų skolinimosi skaityti paslauga;
2. Intelektuali (semantinė) ir personalizuota leidinių paieška;
3. Planuojamų išleisti elektroninių knygų dalių (fragmentų) peržiūros paslauga.

Mūsų darbai:
Projekto metu teikėme IS dokumentacijos parengimo ir atnaujinimo, techninės pagalbos ir techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:
• parengėme ir atnaujinome veiklos modelio, IS projekto bei kitą IS dokumentaciją;
• atlikome IS Projekto techninės priežiūros paslaugos;
• teikėme ekspertinę pagalbą vykdant viešuosius pirkimus;
• atlikome esamos tinklo ir serverių infrastruktūros auditą;
• atlikome atsparumo įsilaužimui testavimus.