Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje

Vykdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Projekto biudžetas: 0,65 mln. EUR
Vykdymo laikotarpis: 2013 07 – 2015 09
Svetainė: lrv.lt

Projekto tikslas – sukurti elektronines priemones, leidžiančias sustiprinti Vyriausybės ir visuomenės sąveiką, pasiekti geresnį visuomenės informuotumą, sudaryti sąlygas Lietuvos gyventojams, užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams lengviau ir paprasčiau susipažinti su jiems aktualia informacija apie Vyriausybės rengiamus ir priimtus sprendimus, bendradarbiauti siūlant, rengiant, svarstant ir priimant jiems rūpimus nutarimus, gauti informaciją apie jų pateiktų skundų, prašymų, pareiškimų nagrinėjimo eigą, sukurti Vyriausybės portalą, kuriame būtų teikiama informacija apie Vyriausybės valdymo srities įstaigų veiklą.
Projekto metu sukurtos elektroninės paslaugos:
• E. pilietis ir E. priimamasis, kurios apima interneto portalą „Mano Vyriausybė“;
• Turinio valdymo priemonių teikimo institucijoms paslauga;
• Atvirų duomenų skelbimo priemonių teikimo paslauga.

Mūsų darbai
Projekto metu teikėme paslaugų specifikacijos parengimo bei projekto techninės priežiūros paslaugas, kurių apimtyje:
• atlikome el. paslaugų ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) paslaugų procesų analizę;
• modeliavome el. paslaugų ir VIISP paslaugų procesus;
• rengėme el. paslaugų ir VIISP paslaugų sukūrimo specifikaciją;
• rengėme viešųjų pirkimų dokumentaciją, teikėme viešųjų pirkimų konsultacijas;
• teikėme el. paslaugų ir VIISP paslaugų konstravimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos.