PASLAUGOS

ideja

Idėja

Atlikdami galimybių studiją įvertiname siekiamos įgyvendinti idėjos, pokyčio ar planuojamo sukurti sprendimo naudą, atsiperkamumą bei parenkame geriausią jo realizacijos variantą techniniu, finansiniu ir ekonominiu aspektais. Apsisprendus įgyvendinti projektą, tačiau neturint tam skirtų išteklių, atliekame galimų finansavimo šaltinių (pvz, Europos Komisijos parama tikslinėms kryptims, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama ir kt.) vertinimą. Galime parengti projekto finansavimui gauti reikalingą dokumentaciją (pvz. investicijų projektą, kaštų-naudos analizę, paraišką ir kt.) bei padėti derinant parengtus dokumentus su administruojančiomis institucijomis iki projektų finansavimo sutarčių pasirašymo.

 

sprendimas

Sprendimas

Įgyvendindami informacinių technologijų srities projektus atliekame veiklos procesų analizę ir reinžineriją, tai leidžia pasiekti maksimalią siekiamų realizuoti informacinių technologijų sprendimų naudą. Vienas pagrindinių informacinių technologijų sprendimų kūrimo projektų sėkmę lemiančių veiksnių yra tinkamas ir tikslus reikalavimų identifikavimas ir apibrėžimas. Analizuodami veiklos procesus, specifikuodami reikalavimus bei projektuodami IT sprendimus taikome tarptautiniu mastu pripažintus metodus ir įrankius: BPMN (Business Process Model and Notation) ir UML (Unified Modeling Language) notacijas, BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) bei SWEDBOK (Software Engineering Body of Knowledge) ir kt. standartus. Esame technologiškai neutralūs ir nesusiję su informacinių technologijų gamintojais, todėl galime pasiūlyti optimalaus kaštų ir naudos santykio sprendimus.

 

prieziura

Techninė priežiūra

Informacinių technologijų projektų techninė priežiūra – tai kokybės užtikrinimo veiklų visuma, kuria siekiama:
•    padėti projekto vykdytojui sukurti kokybišką bei naudotojų lūkesčius atitinkantį sprendimą;
•    sudaryti prielaidas ilgalaikiam sukurto sprendimo naudojimui ir vystymui;
•    sumažinti riziką dėl projekto rezultatų vėlavimo.


Projekto vykdymo priežiūra yra atliekama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, gerosiomis praktikomis (QAI, CobiT, PMBOK, ISACA rekomendacijomis ir kt.) ir mūsų ekspertų ilgamete patirtimi. Atliekame išsamų programinės įrangos testavimą ir kokybės vertinimą:
•    funkcionalumo testavimą;
•    kokybės ISO 25010 ir ISO 14598-5 standartais vertinimą;
•    naudojimosi patogumo vertinimą, remiantis LST EN ISO 9241-151, LST EN ISO 9241-110 standartais;
•    saugos pažeidžiamumo vertinimą;
•    atsparumo apkrovoms ir greitaveikos testavimą.

 

 

valdymas

IT Valdymas

Tinkamas įsigijimų valdymas yra vienas pagrindinių sėkmingo technologijų projektų įgyvendinimo veiksnių. Mūsų ekspertai padės tinkamai organizuoti procesą ir suteiks ekspertinę pagalbą bet kuriame šio sudėtingo proceso etape. Įsigijimo proceso valdymui naudojame Cobit metodologiją AI5 „IT išteklių įsigijimas“. Rengiame reikalavimų specifikacijas vadovaujantis “žaliųjų pirkimų“ gairėmis. Teikiame visas viešųjų pirkimų paslaugas iki sutarties derinimo apjungdami technologines ir teisines žinias. Atstovaujame klientus teismuose ar kitose institucijoje, teikiame ekspertines išvadas teisiniais ir technologijų taikymo klausimais. Esame nepriklausomi nuo gamintojų ir platintojų, galime įvertinti įsigytos įrangos kainų realumą, licencijų kaštus ir pan.


Informacinių technologijų strateginis valdymas – tai sudėtinė bendrojo organizacijos strateginio valdymo dalis, nuo kurios priklauso, kaip efektyviai informacinės technologijos remia ir plėtoja bendruosius organizacijos tikslus. Jų nuoseklus susiejimas su organizacijos veiklos procesais padeda užtikrinti, kad organizacijos veikla būtų efektyvesnė ir rezultatyvesnė. Planuojant informacinių išteklių plėtrą atliekame saugos auditą, rizikos vertinimą, rengiame IT plėtros strategijas ir planus. Teikiame veiklos tęstinumo užtikrinimo, rizikos valdymo ir informacinių technologijų srities standartų diegimo konsultacijas.