KOKYBĖS POLITIKA

UAB „IO Projects“ misija – padėti įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms suderinti veiklos, verslo ir informacinius procesus.

Mūsų vizija – teikti kokybiškiausias IT konsultacijų paslaugas Lietuvoje.

Šios misijos ir vizijos įgyvendinimo būdai:

  • nuolatinis darbuotojų tobulėjimas, vykdant darbuotojų mokymų programą;
  • darbuotojų asmeninių bei įmonės strateginių tikslų suderinimas;
  • aukštos pridėtinės vertės specializuotų informacinių technologijų paslaugų portfelio sukūrimas;
  • paslaugų teikimas vadovaujantis teisės aktų ir klientų keliamais reikalavimais;
  • imlumas inovacijoms, lojalumas klientui ir socialiai atsakingo verslo modelio taikymas.

Ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.

UAB „IO Projects“ darbuotojų vardu

Direktorius

2019 m. birželio 18 d.